[1]
Kromerová, K. a Bencko, V. 2021. Errata: Rastlinné toxíny v exotických medoch – „šialenom“ mede a „tutínovom“ mede. Chemické listy. 115, 3 (bře. 2021), 161.