[1]
Drechsler, J., Semerád, J., Fialová, K., Prokopová, M., Cajthaml, T., Pivokonský, M. a Janda, V. 2021. Výskyt a odstraňování per- a polyfluorovaných organických látek při úpravě pitné vody. Chemické listy. 115, 6 (čer. 2021), 291–294.