[1]
Čiháková, P., Zuzáková, J. a Říhová Ambrožová, J. 2021. Potenciálně negativní dopad dlouhodobého používání nanočástic stříbra ve vodním hospodářství. Chemické listy. 115, 11 (lis. 2021), 588–594.