[1]
Horváthová, H., Dercová, K., Tlčíková, M. a Hurbanová, M. 2022. Biologická syntéza nanočastíc: Rastlinné bionanočastice na báze železa pre remediáciu kontaminovaného životného prostredia. Chemické listy. 116, 7 (čvc. 2022), 405–415. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20220405.