[1]
Šusterová, M. a Sysel, P. 2022. Polyimidy na báze surovín z obnoviteľných zdrojov. Chemické listy. 116, 11 (lis. 2022), 681–686. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20220681.