[1]
Hlodák, M., Matúš, P. a Urík, M. 2014. Geochémia ortuti a analytické metódy stanovenia a frakcionácie ortuti v pôdach a rastlinách. Chemické listy. 108, 12 (pro. 2014), 1119–1124.