[1]
Smrčková, Š. a Bindzar, J. 2014. Náhradní sladidla jako polutanty vody. Chemické listy. 108, 12 (pro. 2014), 1125–1132.