[1]
Komprda, T., Dohnal, V. a Cwiková, O. 2014. Chromatografické stanovení biogenních aminů a polyaminů ve zrajících sýrech. Chemické listy. 108, 12 (pro. 2014), 1140–1144.