[1]
Hagarová, I. 2014. Využitie supramolekulových rozpúšťadiel pri extrakcii kovov. Chemické listy. 108, 10 (říj. 2014), 949–955.