[1]
Hushegyi, A., Bertók, T. a Tkáč, J. 2014. Imobilizácia glykánov pre konštrukciu biočipov a biosenzorov. Chemické listy. 108, 9 (zář. 2014), 831–837.