[1]
Hájek, M., Šedivý, P., Kovář, J. a Dezortová, M. 2017. Dynamická in vivo ³¹P MR spektroskopie člověka. Chemické listy. 111, 8 (srp. 2017), 516–523.