[1]
Doležel, P. a Muselík, J. 2014. Využití Ramanovy spektroskopie pro studium mechanismů mísení práškových směsí. Chemické listy. 108, 2 (úno. 2014), 167–171.