[1]
Ősziová, H., Baková, A. a Birošová, L. 2017. Súvislosť medzi subinhibičnou koncentráciou biocídov a bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikám pre kmeň Enterococcus faecalis. Chemické listy. 111, 8 (srp. 2017), 536–540.