[1]
Rückerová, A. a Machotová, J. 2017. Vodou ředitelné nátěry s novými kovalentně vázanými retardéry hoření. Chemické listy. 111, 8 (srp. 2017), 541–544.