[1]
Novák, F., Machovič, V., Hrabalová, H. a Novotná, M. 2017. Kvantitativní FTIR spektrometrie huminových látek. Chemické listy. 111, 6 (čer. 2017), 363–373.