[1]
Cinková, K., Maťokárová, M., Sálusová, I., Planková, A., Brtková, B., Borovská, K., Marton, M., Vojs, M. a Švorc, Ľ. 2017. Voltampérometrické stanovenie antidepresíva imipramínu vo farmaceutických prípravkoch pomocou bórom dopovanej diamantovej elektródy. Chemické listy. 111, 6 (čer. 2017), 392–397.