[1]
Kočí, V. 2012. Hexabromcyklododekan a životní prostředí. Chemické listy. 106, 12 (pro. 2012), 1116–1121.