[1]
Gaplovský, M. a Gaplovská-Kyselá, K. 2012. Princípy nových metód sekvenovania DNA. Chemické listy. 106, 9 (zář. 2012), 809–817.