[1]
Barek, J. 2012. Tento způsob léta zdá se mi býti poněkud šťastný. Chemické listy. 106, 8 (srp. 2012), 729.