(1)
Šedivá, A.; Katrlík, J. Sledování Glykosylace lektinovými biočipy a Biosenzory využívajícími Povrchovou Plasmonovou Rezonanci. Chem. Listy 2016, 110, 842-850.