(1)
Žiarovská, J.; Hricová, A.; Gálová, Z.; Záhorský, M.; Bošeľová, D. Využitie DNA Bez-izolačných prístupov V analýzach genómov rastlín. Chem. Listy 2016, 110, 931-934.