(1)
Slavíček, P. Jak podvádět: Správná Laboratorní Praxe. Chem. Listy 2010, 104, 213-214.