(1)
Slavíček, P. Petr Klán, Jakob Wirz: Photochemistry of Organic Compounds. From Concepts to Practice. Chem. Listy 2010, 104, 209.