(1)
Boroň, J.; Kačer, P. Určení Genotoxicity Extraktů Oxidované Celulosy Metodikou Pro Vysokokapacitní Screening. Chem. Listy 2016, 110, 828-831.