(1)
Vosmanská, V.; Kolářová, K.; Pišlová, M.; Švorčík, V. Chemické a fyzikální Modifikace biomateriálů Na bázi Celulosy. Chem. Listy 2017, 111, 614-621.