(1)
Pechová, V.; Gajdziok, J.; Vetchý, D. Texturní analýza Jako Moderní přístup K Hodnocení lékových Forem a zdravotnických prostředků. Chem. Listy 2017, 111, 622-627.