(1)
Galamboš, M.; Levická, J. Slovenské názvoslovie Anorganickej chémie: História a Jazyková Charakteristika. Chem. Listy 2016, 110, 678-683.