(1)
Drašar, P. Úvodník - O Atributech chemického vzdělávání. Chem. Listy 2009, 103.