(1)
Machyňáková, A.; Hroboňová, K. Možnosti prípravy polymérov S odtlačkami Molekúl. Chem. Listy 2016, 110, 609-615.