(1)
Kolář, K. Josef Pacák: Reakce organických sloučenin. Chem. Listy 2007, 101, 683.