(1)
Barek, J. 10 Let soutěže O Cenu Firmy Merck. Chem. Listy 2007, 101, 189.