(1)
Koňuchová, M.; Liptáková, D.; Šípková, A.; Valík, Ľ. Využitie Druhu Geotrichum Candidum V Mliekarenskom Priemysle. Chem. Listy 2016, 110, 491-497.