(1)
Smrčková, Š.; Bindzar, J.; Halamová, M. Jodované Kontrastní látky Jako Polutanty Vody. Chem. Listy 2015, 109, 898-907.