(1)
Benčo, T.; Sládková, V.; Kratochvíl, B. Ternární fázové Diagramy Kokrystalů Trospium-Chloridu. Chem. Listy 2017, 111, 829-834.