(1)
Slavíček, P.; Ončák, M.; Poterya, V.; Fárník, M. Synthesis in Flying Nanoreactors: Noble Gas Hydrides. Chem. Listy 2008, 102.