(1)
Kořínková, A.; Mikuška, P.; Večeřa, Z. Složení, Zdroje a analýza Ve Vodě rozpustných organických sloučenin V atmosférických Aerosolech. Chem. Listy 2014, 108, 667-672.