(1)
Kobetičová, K.; Petrová, Z.; Kočí, V. Význam expozičních Cest Pro Biodostupnost Chromu V půdním prostředí. Chem. Listy 2015, 109, 794-798.