(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2016, 110, 319-320.