(1)
Boháčová, M.; Pazlarová, J. Extracelulární DNA Jako cílová Molekula K narušení Biofilmů. Chem. Listy 2018, 112, 215-221.