(1)
Blažeková, L.; Bielečková, S.; Horváthová, V. Izolácia a Chemická charakterizácia pšeničných arabinoxylánov. Chem. Listy 2015, 109, 666-672.