(1)
Benešová, E. Ve Zkratce O zkratkách. Chem. Listy 2018, 112, 401.