(1)
Šebesta, M.; Matúš, P. Separácia, Stanovenie a charakterizácia anorganických syntetických nanočastíc V komplexných environmentálnych vzorkách. Chem. Listy 2018, 112, 583-589.