(1)
Wasserbauer, R.; Rácová, Z.; Loušová, I. Vliv společenstva řas a Bakterií Na Tvorbu Korozivně aktivních sloučenin, Které Degradují silikátové Stavební materiály. Chem. Listy 2015, 109, 718-721.