(1)
Herman, Z.; Harnisch, M.; Ballauf, L.; Scheier, P. Heterogenní Reakce Mezi Ionty dusíku a uhlovodíky adsorbovanými Na Povrchu pevných látek. Chem. Listy 2018, 112, 701-707.