(1)
Prášilová, J.; Klečková, M.; Kameníček, J. Materiály Pro výuku Chemie Na gymnáziích. Chem. Listy 2015, 109, 726-731.