(1)
Růžičková, J. Nadace a Její potenciál. Chem. Listy 2018, 112, 733.