(1)
Gruberová, L.; Kratochvíl, B. Lékové Formy Vinanu Zolpidemu. Chem. Listy 2018, 112, 734-740.