(1)
Viktorová, J.; Ruml, T. Velký význam malých nekódujících RNA Pro Lidský Organismus. Chem. Listy 2019, 113, 3-9.