(1)
Lomenova, A.; Hroboňová, K. Polyméry S odtlačkami Molekúl Ako chirálne stacionárne fázy V HPLC. Chem. Listy 2019, 113, 156-164.