(1)
Holý, P. Rozkvetlý máj. Chem. Listy 2019, 113, 281.